169: Läkande (314/365)

Att sitta och bara vara på bergets topp är läkande för själen.  

170: Lämnad (313/365)

En lämnad nummerlapp från årets upplaga av O-ringen. Den lossnade säkert i farten så den är nog snarast tappad.  

118: I naturen (312/365)

I naturen får man se mycket, man kan kanske får se ett vackert träd i motljus.  

195: Nybildad is (311/365)

Nu är tiden när nybildad is uppstår. Nova hittade en frusen vattenpöl på berget som hon tyckte var spännande.  

152: Kvarleva (310/365)

Byggnaden Nova kommer ut ur är en rekonstruktion av det långhus som det finns kvarlevor av i detta område. Här på Genesmon utanför Örnsköldsvik finns det nämligen spår efter en bosättning from romersk järnålder. Wikipedia skriver så här om verksamheten … Continue Reading