Att gammalt blir nytt får man väl ändå säga om använda konservburkar och andra metallföremål som blir till ny konst.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *