Den lilla kojan på Huggsjömon är verkligen öde. Fönstren är trasiga och till och med dörren är sönderslagen så det är bara att gå rakt in.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *