188: Mellan rött och blått (23/163)

I mitt nyinredda dressingroom ligger det stickade tröjor på öppna hyllar. Mellan tröjor i rött och blått ligger det en tröja i grönt.  

50: Dimman rullar in (22/163)

Dimman förra helgen rullade in över åkrar och ängar.