152: Kvarleva (310/365)

Byggnaden Nova kommer ut ur är en rekonstruktion av det långhus som det finns kvarlevor av i detta område. Här på Genesmon utanför Örnsköldsvik finns det nämligen spår efter en bosättning from romersk järnålder. Wikipedia skriver så här om verksamheten … Continue Reading