207: Pekpinne (299/365)

En pinne som pekar ut Höga Kustenleden.  

289: Svanar (298/365)

Ser ni svanarna? De är kamouflera i samma färg som vattnet denna gråmulna dag.