27: Böna (55/365)

En vit böna eller snarare flera vita bönor i min tolkning av detta tema.  

271: Spetsigt (54/365)

Spetsigt med hängande istappar.  

314: Träningsredskap (53/365)

Denna vinter när det har snöat flera gånger i veckan har snöspaden varit ett troget träningsredskap.