Under all snö

Vi har mycket snö just, mer än vi haft på många år. Något av det bästa att bo där vi bor är årstidsväxlingarna och hur naturen förändras. Det är fascinerande att under all den vita snön finns levande växter och … Continue Reading