Eget tema #2: Tak (313/365)

Tak på kyrkstugor vid Arnäs kyrka.  

359: Åldertecken (312/365)

Ett åldertecken är när det växer mossa och lavar på vindskivorna.  

Eget tema #1: Knäckt (311/365)

I fotoutmaningen 365 Foton är det tillåtet att byta ut max 52 av dessa mot egna teman. Mitt mål var att först försöka tolka så många teman som möjligt av de fasta i temalistan innan jag började med egna teman. … Continue Reading