Art journal med oil pastel och gelatos

Innan jul köpte jag nya kritor som heter Prima Water Soluble Oil Pastel, jag har använt dem emellanåt men jag ville testa dem mer och då är art journaling perfekt. Kritorna är vattenlösliga men på denna sida ville jag att … Continue Reading