Två rödmålade brädbitar som korsar varandra markerar var skoterleden går.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *