En kub består väl av ett antal kvadrater? Dessa kvadrater är bärare av Hans Hedbergs Plommon i Örtagården, Köpmanholmen.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *